IsRefAttributeDeclarationLine linia 439, TSInfoFiles.pp

private function IsRefAttributeDeclarationLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka deklaracji atrybutu referencjonowanego.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy przekazany w parametrze ALine ciąg znaków aktualnie przetwarzanej linii źródłowej zawiera prawidłowy i kompletny zapis deklaracji referencjonowanego atrybutu. Metoda zwraca wartość True, jeżeli łańcuch wejściowy zawiera frazę kluczową ze stałej KEYWORD_REF_ATTRIBUTE oraz identyfikator atrybutu, a także jeśli długość linii jest odpowiednia. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018