IsRefAttributeDefinitionLine linia 440, TSInfoFiles.pp

private function IsRefAttributeDefinitionLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka definicji atrybutu referencjonowanego.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy łańcuch znaków z parametru ALine aktualnie przetwarzanej linii źródłowej zawiera prawidłowy zapis nagłówka definicji referencjonowanego atrybutu. Metoda zwraca True, jeśli wejściowy ciąg znaków posiada odpowiednią długość, a także jeśli zawiera frazę kluczową ze stałej KEYWORD_REF_ATTRIBUTE, identyfikator oraz pierwszą linię wartości lub wartość. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessReferencingPart.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018