IsRefChildNodeEndLine linia 442, TSInfoFiles.pp

private function IsRefChildNodeEndLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera frazę kluczową, zakańczającą ciało referencjonowanego węzła potomnego.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy przekazany w parametrze ALine ciąg znaków z aktualnie przetwarzaną linią zawiera frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała referencjonowanego węzła potomnego. Metoda zwraca True, jeśli wejściowy łańcuch znaków ma odpowiednią długość oraz zawiera frazę kluczową, określoną przez stałą KEYWORD_REF_NODE_END. W przeciwnym razie zwraca wartość False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018