IsStdChildNodeEndLine linia 438, TSInfoFiles.pp

private function IsStdChildNodeEndLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera frazę kluczową, zamykającą ciało standardowego węzła potomnego.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy przekazana w argumencie ALine aktualnie przetwarzana linia źródłowa zawiera frazę kluczową, zakańczającą ciało standardowego węzła potomnego (fraza ta zawarta jest w stałej KEYWORD_STD_NODE_END). Metoda zwraca True, jeżeli ciąg znaków z parametru zawiera tylko i wyłącznie wymienioną frazę kluczową, w przeciwnym razie zwraca wartość False.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018