IsTreeHeaderLine linia 433, TSInfoFiles.pp

private function IsTreeHeaderLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera nagłówek drzewa.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy łańcuch znaków aktualnie przetwarzanej linii źródłowej z parametru ALine zawiera zapis nagłówka drzewa. Metoda zwraca wartość True, jeżeli na początku wejściowego łańcucha znaków znajduje się słowo kluczowe zawarte w stałej TREE_HEADER_FORMAT_NAME, a cały ciąg znaków posiada odpowiednią długość. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessTreeHeader, walidującej całą zawartość linii nagłówka drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018