ProcessInput linia 473, TSInfoFiles.pp

public procedure ProcessInput();

Metoda służąca do uruchomienia procesu przetwarzania źródła tekstowego.

Służy do rozpoczęcia procesu ładowania drzewa ze źródłowej listy, do której referencja przechowywana jest w polu FInput. Przygotowuje zawartość listy źródłowej, usuwając znacznik BOM z pierwszej linii, a także wszelkie białe znaki, znajdujące się na początku i końcu każdej linii. Określa także indeks linii zawierającej frazę kluczową, zakańczającą główne ciało drzewa. Do uzupełniania struktury drzewa wykorzystuje metody ProcessMainPart oraz ProcessReferencingPart.

Jeśli lista źródłowa zawiera niepoprawnie zapisane drzewo konfiguracyjne, obiekt uzupełnianego drzewa zostaje awaryjnie wyczyszczony za pomocą metody DamageClear, a wyjątek zostaje przesłany do metod nadrzędnych.

copyright © furious programming 2013—2018