ProcessTreeHeader linia 428, TSInfoFiles.pp

private procedure ProcessTreeHeader();

Metoda przetwarzająca linię nagłówka drzewa.

Służy do walidacji linii nagłówka drzewa oraz do ewentualnego wyodrębnienia identyfikatora drzewa (jeśli nagłówek zapisany jest w formie pełnej). Dzieli linię nagłówka na składowe za pomocą metody ExtractLineComponents i waliduje poszczególne jej komponenty. Sprawdzane są wartości oraz miejsca występowania słów kluczowych, wersja formatu oraz poprawność zapisu identyfikatora drzewa. Jeśli w nagłówku znajduje się zdefiniowana nazwa drzewa, zostaje ona wpisana do pola FTreeName obiektu klasy uzupełnianego drzewa.

W przypadku jakiegokolwiek błędu zapisu linii nagłówka drzewa, metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018