RemoveBOMSignature linia 423, TSInfoFiles.pp

private procedure RemoveBOMSignature();

Metoda służąca do usunięcia znacznika BOM z pierwszej linii listy źródłowej.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessInput, przed usuwaniem pustych linii i białych znaków z listy źródłowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018