RemoveWhitespace linia 424, TSInfoFiles.pp

private procedure RemoveWhitespace();

Metoda usuwająca wcięcia i puste linie z listy źródłowej.

Wykorzystywana jest w metodzie ProcessInput do usunięcia ze źródłowej listy z pola FInput wszystkich pustych linii, a także do usunięcia początkowych i końcowych białych znaków z każdej linii niepustej. Tak przygotowana lista gotowa jest do procesu deserializacji tekstowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018