AddRefAttributeDeclaration linia 505, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefAttributeDeclaration(AAttribute: TTSInfoAttribute);

Metoda umożliwiająca zapis linii deklaracji referencjonowanego atrybutu.

parametry
AAttribute obiekt klasy TTSInfoAttribute serializowanego atrybutu referencjonowanego

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput kompletnej deklaracji referencjonowanego atrybutu, do obiektu którego referencja przekazana jest w parametrze AAttribute klasy TTSInfoAttribute.

Jeśli atrybut posiada komentarz deklaracji, zapisywany jest za pomocą metody AddComment jako pierwszy. Kolejnym i ostatnim krokiem jest dodanie linii z nagłówkiem deklaracji atrybutu referencjonowanego, zawierającego jedynie odpowiednią frazę kluczową oraz jego identyfikator. Linie opcjonalnego komentarza deklaracji oraz nagłówka atrybutu poprzedza wcięcie, którego ciąg znaków przechowywany jest w polu FIndentation.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie AddChildNodeAttributes, służącej do zapisu danych wszystkich atrybutów zawartych bezpośrednio w danym węźle drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018