AddRefChildNodeDeclaration linia 507, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefChildNodeDeclaration(AChildNode: TTSInfoNode);

Metoda pozwalająca na zapis linii deklaracji referencjonowanego węzła potomnego.

parametry
AChildNode referencja do instancji klasy TTSInfoNode zapisywanego węzła referencjonowanego

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput kompletnej definicji referencjonowanego węzła potomnego, do obiektu którego wskazanie podane jest w argumencie AChildNode klasy TTSInfoNode.

Jeżeli węzeł posiada komentarz definicji, za pomocą metody AddComment zostaje on zapisany na początku. Następnie zapisywany jest nagłówek węzła, zawierający odpowiednią frazę kluczową oraz identyfikator. Opcjonalny komentarz oraz nagłówek węzła poprzedzany jest wcięciem, którego łańcuch znaków przechowywany jest w polu FIndentation.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę AddChildNodeChildNodes, umożliwiającą zapis danych wszystkich węzłów potomnych zawartych bezpośrednio w danym węźle potomnym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018