AddRefElement linia 514, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefElement(AElement: TObject);

Metoda służąca do dodania pojedynczego elementu na koniec pomocniczej listy.

parametry
AElement referencja do instancji klasy dodawanego do listy elementu drzewa

Służy do dodania nowego obiektu referencjonowanego elementu drzewa z parametru AElement do pomocniczej listy elementów referencjonowanych, do której wskazanie przechowywane jest w polu FRefElements. Metoda ta zawsze dodaje nowy obiekt na koniec istniejącej listy.

Wykorzystywana jest w pierwszej części procesu serializacji drzewa. Wskazanie na tę metodę przypisywane jest do pola FStoreRefElement w ciele metody ProcessMainPart i wykorzystywana w jej obrębie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018