AddStdAttribute linia 503, TSInfoFiles.pp

private procedure AddStdAttribute(AAttribute: TTSInfoAttribute);

Metoda zapisująca dane standardowego atrybutu.

parametry
AAttribute referencja do instancji klasy TTSInfoAttribute serializowanego atrybutu

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput kompletnej deklaracji standardowego atrybutu, do obiektu którego referencja przekazana jest w parametrze AAttribute klasy TTSInfoAttribute.

Jeżeli atrybut posiada komentarz deklaracji, zostaje on zapisany jako pierwszy, za pomocą metody AddComment. Następnie zapisywany jest nagłówek atrybutu z pierwszą wartością lub pierwszą linią wartości, pozyskaną za pomocą procedury ExtractValueComponents. Metoda wykorzystuje ciąg znaków bieżącego wcięcia z pola FIndentation do prawidłowego formatowania danych serializowanego atrybutu.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie AddChildNodeAttributes, umożliwiającej zapis danych wszystkich atrybutów zawartych bezpośrednio w danym węźle drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018