AddStdChildNode linia 504, TSInfoFiles.pp

private procedure AddStdChildNode(AChildNode: TTSInfoNode);

Metoda służąca do zapisu ramy i zawartości standardowego węzła potomnego.

parametry
AChildNode referencja do instancji klasy TTSInfoNode serializowanego węzła potomnego

Służy do zapisu w liście z pola FOutput kompletnej deklaracji standardowego węzła potomnego, do obiektu którego referencja przekazana jest w argumencie AChildNode klasy TTSInfoNode.

Jeżeli węzeł posiada komentarz deklaracji, zostaje on zapisany w liście jako pierwszy, za pomocą metody AddComment. Następnie zapisywany jest nagłówek węzła, uzupełniony o jego identyfikator. W następnej kolejności, za pomocą metody IncIndentation zwiększany jest łańcuch wcięcia o jeden poziom oraz zapisywane są dane wszystkich elementów zawartych w serializowanym węźle. Do tego celu wykorzystywane są metody AddChildNodeAttributes oraz AddChildNodeChildNodes. Po zapisie danych elementów, wcięcie zmniejszane jest o jeden poziom za pomocą metody DecIndentation oraz dodawana jest linia z frazą kluczową, zakańczającą ciało węzła.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę AddChildNodeChildNodes, umożliwiającą zapis danych wszystkich węzłów potomnych zawartych bezpośrednio w danym węźle potomnym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018