AddTreeComment linia 500, TSInfoFiles.pp

private procedure AddTreeComment(const ATreeComment: String);

Metoda umożliwiająca zapis głównego komentarza drzewa.

parametry
ATreeComment ciąg znaków z jednoliniowym lub wieloliniowym głównym komentarzem drzewa

Służy do dodania do listy docelowej z pola FOutput zapisu głównego komentarza drzewa, którego wartość w postaci łańcucha znaków przekazana jest w parametrze ATreeComment. Łańcuch ten może zawierać komentarz jednoliniowy lub wieloliniowy. Do fizycznego dodania linii komentarza do listy wykorzystywana jest uniwersalna metoda AddComment.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessMainPart.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018