AddTreeHeader linia 501, TSInfoFiles.pp

private procedure AddTreeHeader(const ATreeName: String);

Metoda dodająca linię z nagłówkiem drzewa do listy docelowej.

parametry
ATreeName łańcuch znaków z identyfikatorem drzewa

Służy do dodania do listy docelowej z pola FOutput linii nagłówka drzewa, pobierając w parametrze ATreeName opcjonalny identyfikator drzewa. Jeśli wartość tego parametru jest pusta, nagłówek drzewa zapisany zostaje w formie skróconej, w przeciwnym razie w formie pełnej. Linia nagłówka nigdy nie zawiera wcięcia, tak samo jak linia zawierająca frazę kluczową, zakańczającą główne ciało drzewa.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessMainPart.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018