DecIndentation linia 496, TSInfoFiles.pp

private procedure DecIndentation();

Metoda redukująca łańcuch wcięcia o jeden poziom.

Służy do skrócenia o jeden poziom łańcucha znaków z pola FIndentation. Liczba znaków pojedynczego wcięcia przechowywana jest na bieżąco w polu FIndentationSize. Natomiast rozmiar pojedynczego wcięcia zawarty jest w stałej INDENT_SIZE.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie AddStdChildNode, do skrócenia ciągu znaków wcięcia, po serializacji wszystkich elementów zawartych w aktualnie zapisywanym standardowym węźle potomnym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018