FExtraSpaceNeeded linia 485, TSInfoFiles.pp

private FExtraSpaceNeeded: Boolean;

Pole zawierające wartość logiczną, określającą czy wymagana jest dodatkowa pusta linia.

Przechowywana wartość logiczna służy do poprawnego formatowania zawartości listy docelowej, w procesie zapisu definicji elementów referencjonowanych. Jeżeli zawiera wartość True, definicja kolejnego zapisywanego elementu referencjonowanego poprzedzona będzie jedną pustą linią. W przeciwnym razie — jeżeli zawiera wartość False — pusta linia nie zostanie dodana przed kolejnym ciałem definicji elementu.

Wartość tego pola inicjowana jest w metodzie ProcessReferencingPart oraz wykorzystywane w metodach AddRefAttributeDefinition i AddRefChildNodeDefinition, służących do zapisu definicji referencjonowanych atrybutów i węzłów.

copyright © furious programming 2013—2018