FIndentation linia 487, TSInfoFiles.pp

private FIndentation: String;

Pole zawierające łańcuch znaków z bieżącym wcięciem.

Określa wcięcie dla aktualnie zapisywanej linii w liście docelowej. Łańcuch ten wykorzystywany jest zarówno podczas zapisu deklaracji standardowych i referencjonowanych elementów drzewa, jak i podczas zapisu komentarzy. Długość łańcucha wcięcia na bieżąco przechowywana jest w polu FIndentationSize.

Wartość tego pola modyfikowana jest w metodach IncIndentation, DecIndentation oraz ResetIndentation.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018