FIndentationSize linia 488, TSInfoFiles.pp

private FIndentationSize: Integer;

Pole przechowujące liczbę białych znaków w łańcuchu wcięcia.

Określa liczbę znaków, z których składa się ciąg bieżącego wcięcia, zawarty w polu FIndentation. Wartość tego pola wykorzystywana jest do modyfikacji łańcucha wcięcia w metodach IncIndentation, DecIndentation oraz ResetIndentation.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018