FNestedRefElementsCount linia 484, TSInfoFiles.pp

private FNestedRefElementsCount: Integer;

Pole przechowujące bieżącą liczbę zagnieżdżonych elementów referencjonowanych.

Wartość tego pola określa liczbę atrybutów oraz węzłów referencjonowanych, zagnieżdżonych bezpośrednio w aktualnie zapisywanym węźle referencjonowanym. Liczba ta stanowi indeks elementu w liście z pola FRefElements, w miejsce którego wstawiany jest znaleziony referencjonowany element.

Wartość tego pola inicjowana jest w metodzie AddRefChildNodeDefinition oraz wykorzystywana i inkrementowana w metodzie InsertRefElement, podczas wstawiania referencjonowanego elementu do pomocniczej listy.

copyright © furious programming 2013—2018