FRefElements linia 482, TSInfoFiles.pp

private FRefElements: TTSInfoRefElementsList;

Pole wskazujące na obiekt pomocniczej listy z elementami referencjonowanymi.

Zawiera referencję do obiektu klasy listy typu TTSInfoRefElementsList, służącej do przechowywania obiektów wszelkich elementów referencjonowanych, znalezionych w aktualnie serializowanym drzewie. Obiekt każdego elementu referencjonowanego dodawany jest do tej listy, aby w drugiej części procesu serializacji mógł zostać zdefiniowany.

Obiekty referencjonowanych elementów dodawane są na koniec istniejącej listy w pierwszej części procesu serializacji (podczas zapisu głównego ciała drzewa). W drugiej części, podczas tworzenia części referencjonowanej, obiekty elementów są zdejmowane z listy (w celu zapisu ich definicji), a kolejne zagnieżdżone elementy referencjonowane, wstawiane są w odpowiednie miejsce listy.

copyright © furious programming 2013—2018