FStoreRefElement linia 490, TSInfoFiles.pp

private FStoreRefElement: TStoreRefElementProc;

Pole zawierające wskaźnik na metodę dodającą nowy element referencjonowany do pomocniczej listy.

Przechowuje wskazanie na metodę typu TStoreRefElementProc, służącą do dodania obiektu elementu do listy z pola FRefElements lub do jego wstawienia. Pole to wskazuje na metodę AddRefElement w procesie zapisu głównego ciała drzewa oraz na metodę InsertRefElement, podczas zapisu definicji elementów referencjonowanych w drugiej części procesu serializacji.

copyright © furious programming 2013—2018