IncIndentation linia 495, TSInfoFiles.pp

private procedure IncIndentation();

Metoda zwiększająca pomocniczy łańcuch wcięcia o jeden poziom.

Służy do zwiększenia o jeden poziom bieżącego łańcucha wcięcia z pola FIndentation. Liczba znaków pojedynczego wcięcia przechowywana jest w polu FIndentationSize.

Wykorzystywana jest w metodzie ProcessMainPart do ustalenia ciągu znaków wcięcia dla elementów należących do głównego węzła drzewa, a także w metodach AddStdChildNode oraz AddRefChildNodeDefinition, do zwiększenia wcięcia dla zawartości zapisywanego standardowego lub referencjonowanego węzła potomnego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018