InsertRefElement linia 515, TSInfoFiles.pp

private procedure InsertRefElement(AElement: TObject);

Metoda wstawiająca pojedynczy element do pomocniczej listy, w miejsce o zadanym indeksie.

parametry
AElement referencja do instancji klasy wstawianego elementu drzewa

Służy do wstawienia do listy z pola FRefElements obiektu elementu drzewa, do którego referencja przekazana jest w argumencie AElement. Umożliwia wstawienie obiektu w dowolne miejsce istniejącej listy, również na jej koniec.

Wykorzystywana jest w całej drugiej części procesu serializacji drzewa, gdzie w metodzie ProcessReferencingPart, wskaźnik na tę metodę przypisywany jest do pola FStoreRefElement. Obiekt elementu wstawiany jest do listy elementów referencjonowanych pod indeks zawarty w polu FNestedRefElementsCount.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018