ProcessMainPart linia 492, TSInfoFiles.pp

private procedure ProcessMainPart();

Metoda służąca do zapisu głównego ciała drzewa do listy docelowej.

Jest to jedna z dwóch głównych metod uzupełniających listę docelową z pola FOutput, umożliwiająca zapis całego głównego ciała drzewa. Zapisane w niej zostają wszystkie standardowe elementy drzewa z pola FTSInfoTree, które nie są zawarte pośrednio lub bezpośrednio w węzłach referencjonowanych.

W momencie napotkania elementu referencjonowanego, linie jego deklaracji zostają dodane do listy (łącznie z komentarzem deklaracji, jeśli takowy posiada). Dodatkowo, obiekt tego elementu za pomocą metody z pola FStoreRefElement dodawany jest do pomocniczej listy przechowującej elementy referencjonowane. Referencja do obiektu tej listy przechowywana jest w polu FRefElements klasy TTSInfoRefElementsList. Wszystkie znalezione elementy referencjonowane (pierwszego poziomu) zdefiniowane zostaną w drugiej części procesu serializacji, czyli w metodzie ProcessReferencingPart.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessOutput.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018