ProcessOutput linia 520, TSInfoFiles.pp

public procedure ProcessOutput();

Metoda służąca do uruchomienia procesu serializacji drzewa do formy tekstowej.

Służy do rozpoczęcia procesu zapisu drzewa do listy docelowej, do której referencja przechowywana jest w polu FOutput. Jej zadaniem jest wywołanie w pierwszej kolejności metody ProcessMainPart, zapisującej do listy docelowej główny komentarz drzewa oraz główne ciało drzewa, a następnie wywołanie metody ProcessReferencingPart, zapisującej definicje wszystkich elementów referencjonowanych, zawartych w całym serializowanym drzewie.

copyright © furious programming 2013—2018