ProcessReferencingPart linia 493, TSInfoFiles.pp

private procedure ProcessReferencingPart();

Metoda umożliwiająca zapis części z definicjami elementów referencjonowanych.

Jest to jedna z dwóch głównych metod uzupełniających listę docelową z pola FOutput, umożliwiająca zapis całej części referencjonowanej, zawierającej definicje wszystkich referencjonowanych elementów drzewa. Elementy zdejmowane są z pomocniczej listy z pola FRefElements, a następnie dodawane są linie z ich danymi do listy docelowej.

Jeżeli z listy zdejmowany jest obiekt referencjonowanego węzła potomnego, podczas zapisu jego zawartości istnieje możliwość natrafienia na kolejne referencjonowane atrybuty lub referencjonowane węzły potomne. W takim przypadku kolejne elementy tym razem wstawiane są na początek listy FRefElements za pomocą metody z pola FStoreRefElement i zapisywane jako następne. Dzięki temu serializacja zagnieżdżonych elementów referencjonowanych jest zgodna z określoną przez format kolejnością ich definiowania.

Proces zapisu definicji elementów referencjonowanych trwa dotąd, aż z pomocniczej listy zostanie zdjęty oraz zapisany ostatni obiekt referencjonowanego atrybutu lub węzła potomnego.

Metoda ta wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessOutput.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018