ResetIndentation linia 497, TSInfoFiles.pp

private procedure ResetIndentation();

Metoda resetująca pomocniczy łańcuch wcięcia.

Służy do przypisania do pól FIndentation oraz FIndentationSize wartości odpowiadających wcięciu zerowego poziomu. Do pierwszego z nich wpisywany jest pusty łańcuch, zaś do drugiego wartość 0.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart oraz ProcessReferencingPart, do zainicjowania danych wcięcia przed zapisem głównego ciała drzewa oraz części referencjonowanej, a także w metodzie AddRefChildNodeDefinition, do przywrócenia zerowego wcięcia po serializacji elementów z referencjonowanego węzła potomnego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018