AttributeExists linia 389, TSInfoFiles.pp

public function AttributeExists(const AAttrPath: String): Boolean;

Metoda służąca do sprawdzenia istnienia atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna, określająca istnienie atrybutu

Służy do sprawdzenia, czy w drzewie istnieje atrybut o ścieżce lub nazwie przekazanej w parametrze AAttrPath. Metoda zwraca wartość True, jeśli atrybut istnieje w drzewie. W przeciwnym razie zwraca wartość False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018