ChildNodeExists linia 390, TSInfoFiles.pp

public function ChildNodeExists(const ANodePath: String): Boolean;

Metoda umożliwiająca sprawdzenie istnienia węzła potomnego.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna, określająca istnienie węzła potomnego

Służy do sprawdzenia, czy w drzewie istnieje węzeł potomny o ścieżce lub nazwie przekazanej w parametrze ANodePath. Metoda zwraca wartość True, jeśli węzeł potomny istnieje w drzewie, w przeciwnym razie zwraca wartość False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018