ExportTreeToFile linia 399, TSInfoFiles.pp

public procedure ExportTreeToFile(const AFileName: String; AFormat: TExportFormat = efTextTree);

Metoda umożliwiająca eksport drzewa z pamięci do osobnego pliku.

parametry
AFileName łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę pliku docelowego
AFormat wartość wyliczeniowa typu TExportFormat, określająca format pliku docelowego

Służy do wyeksportowania drzewa z pamięci do zewnętrznego pliku, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AFileName. Format pliku docelowego określa argument AFormat typu TExportFormat.

typ oznacza
efTextTree eksport drzewa z pamięci do pliku docelowego w formie tekstowej
efBinaryTree eksport drzewa z pamięci do pliku docelowego w formie binarnej

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018