ExportTreeToList linia 400, TSInfoFiles.pp

public procedure ExportTreeToList(AList: TStrings);

Metoda pozwalająca na eksport drzewa z pamięci do listy.

parametry
AList instancja klasy listy wyjściowej typu TStrings, do której zostanie zserializowane drzewo

Służy do wyeksportowania drzewa z pamięci do listy typu TStrings, do której referencja przekazana jest w parametrze AList. Metoda zawsze zapisuje drzewo do listy w formie tekstowej.

Metoda nie sprawdza instancji klasy listy podanej w parametrze AList, a także nie usuwa jej pierwotnej zawartości. W przypadku gdy lista nie została utworzona w pamięci przed przekazaniem jej do metody, zostanie wywołany odpowiedni wyjątek.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018