ExportTreeToStream linia 401, TSInfoFiles.pp

public procedure ExportTreeToStream(AStream: TStream; AFormat: TExportFormat = efBinaryTree);

Metoda służąca do eksportu drzewa z pamięci do strumienia.

parametry
AStream instancja klasy strumienia wyjściowego typu TStream
AFormat enum typu TExportFormat, określający format drzewa serializowanego do strumienia

Służy do wyeksportowania drzewa z pamięci do strumienia typu TStream, do którego referencja przekazana jest w parametrze AStream. Format zapisywanego do strumienia drzewa określa argument AFormat typu TExportFormat.

typ oznacza
efTextTree eksport drzewa z pamięci do strumienia w formie tekstowej
efBinaryTree eksport drzewa z pamięci do strumienia w formie binarnej

Metoda nie sprawdza instancji klasy strumienia podanej w parametrze AStream oraz nie usuwa jej pierwotnej zawartości. Jeżeli lista nie została utworzona w pamięci przed przekazaniem jej do metody, zostanie wywołany odpowiedni wyjątek.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018