GetChildNodeReference linia 381, TSInfoFiles.pp

public function GetChildNodeReference(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL): Boolean;

Metoda zezwalająca na odczyt stanu referencjonowania węzła potomnego.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła potomnego
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna, określająca stan referencjonowania węzła potomnego

Służy do odczytu stanu referencjonowania pojedynczego węzła potomnego, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Po odnalezieniu węzła w drzewie, pobierana jest i zwracana przez metodę wartość jego stanu referencjonowania.

Jeżeli parametr ANodePath zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, próba odczytu stanu referencjonowania zostanie przeprowadzona na węźle z pola FCurrentNode. Jeżeli zawiera ono wskazanie na główny węzeł drzewa, próba odczytu stanu referencjonowania spowoduje wywołanie wyjątku.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException, jeśli zadany węzeł potomny nie istnieje w drzewie, a także jeżeli ścieżka lub nazwa węzła z parametru wskazuje na główny węzeł drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018