TTSInfoTree

Rozszerzona klasa do obsługi plików TreeStructInfo.

Klasa ta oparta jest na klasie bazowej TSimpleTSInfoTree i z niej dziedziczy wszystkie podstawowe pola, metody i właściwości. Oprócz tych odziedziczonych, posiada także własne, dodatkowe metody do usuwania atrybutów i węzłów, czyszczenia całych list, sprawdzania istnienia pojedynczych atrybutów oraz węzłów, pobierania ich liczby, a także pobierania nazw wszystkich elementów znajdujących się na listach dowolnego węzła.

Poniżej znajduje się lista metod klasy. Kliknij na nazwę metody aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoTree
metody
RenameAttribute metoda przeznaczona do zmiany nazwy atrybutu
RenameChildNode metoda umożliwiająca zmianę nazwy węzła potomnego
WriteTreeComment metoda umożliwiająca ustawienie głównego komentarza drzewa
WriteAttributeComment metoda pozwalająca na ustawienie komentarza atrybutu
WriteChildNodeComment metoda służąca do ustawienia komentarza węzła potomnego
ReadTreeComment metoda pozwalająca na odczyt głównego komentarza drzewa
ReadAttributeComment metoda służąca do odczytu komentarza atrybutu
ReadChildNodeComment metoda umożliwiająca odczyt komentarza węzła potomnego
SetAttributeReference metoda umożliwiająca zmianę stanu referencjonowania atrybutu
SetChildNodeReference metoda służąca do zmiany stanu referencjonowania węzła potomnego
GetAttributeReference metoda pozwalająca na odczyt stanu referencjonowania atrybutu
GetChildNodeReference metoda zezwalająca na odczyt stanu referencjonowania węzła potomnego
RemoveAttribute metoda służąca do usunięcia pojedynczego atrybutu
RemoveChildNode metoda umożliwiająca usunięcie pojedynczego węzła potomnego
RemoveAllAttributes metoda pozwalająca na usunięcie wszystkich atrybutów z danego węzła
RemoveAllChildNodes metoda służąca do usunięcia wszystkich węzłów potomnych z danego węzła
AttributeExists metoda służąca do sprawdzenia istnienia atrybutu
ChildNodeExists metoda umożliwiająca sprawdzenie istnienia węzła potomnego
GetAttributesCount metoda służąca do pobrania liczby atrybutów w danym węźle
GetChildNodesCount metoda umożliwiająca pobranie liczby węzłów potomnych w danym węźle
ReadAttributesNames metoda służąca do pobrania nazw wszystkich atrybutów w danym węźle
ReadAttributesValues metoda pozwalająca na pobranie wartości wszystkich atrybutów w danym węźle
ReadChildNodesNames metoda umożliwiająca pobranie nazw wszystkich węzłów potomnych w danym węźle
ExportTreeToFile metoda umożliwiająca eksport drzewa z pamięci do innego pliku
ExportTreeToList metoda pozwalająca na eksport drzewa z pamięci do listy
ExportTreeToStream metoda służąca do eksportu drzewa z pamięci do strumienia

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018