RemoveAttribute linia 383, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAttribute(const AAttrPath: String);

Metoda służąca do usunięcia pojedynczego atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu do usunięcia

Służy do usunięcia z drzewa pojedynczego atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli zadany atrybut nie istnieje w drzewie, metoda kończy działanie nie wywołując żadnego wyjątku.

Metoda tworzy wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy włączony jest tryb węzła tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018