SetAttributeReference linia 377, TSInfoFiles.pp

public procedure SetAttributeReference(const AAttrPath: String; AReference: Boolean);

Metoda umożliwiająca zmianę stanu referencjonowania atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AReference wartość logiczna nowego stanu referencjonowania atrybutu

Służy do modyfikacji stanu referencjonowania pojedynczego atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AAttrPath. Po odnalezieniu atrybutu w drzewie, ustawiany jest nowy stan referencjonowania, podany w argumencie AReference.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException w przypadku, gdy zadany atrybut nie istnieje w drzewie lub jeśli jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018