WriteTreeComment linia 369, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteTreeComment(const AComment, ADelimiter: String);

Metoda umożliwiająca ustawienie głównego komentarza drzewa.

parametry
AComment łańcuch znaków zawierający nowy komentarz drzewa
ADelimiter ciąg znaków określający separator linii komentarza

Służy do zapisu nowej wartości komentarza drzewa, przekazanej w parametrze AComment. Jeżeli nowy komentarz ma być jednoliniowy, argument ADelimiter powinien zawierać pusty łańcuch. W przeciwnym razie argument ten powinien posiadać ciąg znaków, według którego łańcuch wejściowy zostanie podzielony na składowe. Do oznaczenia łańcucha komentarza jako wartości wieloliniowej, wykorzystywana jest funkcja ReplaceSubStrings.

Jeżeli argument AComment zawiera pusty łańcuch, główny komentarz drzewa zostaje skasowany.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018