ETSInfoFileException linia 94, TSInfoTypes.pp

type ETSInfoFileException = class(Exception);

Klasa wyjątku, używanego przez całą bibliotekę do obsługi plików TreeStructInfo.

Wykorzystywana jest przez zestaw dwóch przeładowanych procedur ThrowException, służących do tworzenia wyjątków w metodach większości klas, wspólnych procedurach i funkcjach.

Treści komunikatów dla tej klasy wyjątku zawarte są w stałych, zadeklarowanych w module TSInfoConsts. Identyfikatory wszystkich tych stałych poprzedzone są prefiksem EM_ (ang. exception message). Niektóre z nich zawierają specjalne sekwencje znaków, w miejsca których zostaną wstawione wartości parametrów, przekazanych do odpowiedniego konstruktora klasy wyjątku.

copyright © furious programming 2013—2018