TSInfoTypes

W tym module zawarty jest zestaw typów wykorzystywanych w pozostałych modułach.

Typy te wykorzystywane są we wszystkich klasach wspólnie obsługujących pliki TreeStructInfo, używane są także we wspólnych procedurach i funkcjach. Funkcje konwersji danych za pomocą specjalnych typów określają format danych wyjściowych.

Poniżej znajduje się lista wszystkich typów zawartych w module. Kliknij na nazwę typu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

wspólne typy
TCommentType typ wyliczeniowy, określający rodzaj komentarza
TComment typ macierzy, służącej do przechowywania komentarzy deklaracji i definicji atrybutu lub węzła
TTreeMode typ wyliczeniowy, określający tryby pliku źródłowego lub docelowego
TTreeModes typ zbioru trybów pliku źródłowego lub docelowego
TExportFormat typ wyliczeniowy, określający format eksportowanego drzewa do pliku docelowego
TPathComponent typ wyliczeniowy, określający element ścieżki atrybutu do ekstrahowania
TValueComponents typ macierzy łańcuchów znaków wyodrębnionych składowych z ciągu znaków
TLineComponents alias typu macierzy łańcuchów ekstrahowanych składowych
TRenamingDirection typ wyliczeniowy, określający kierunek przyrostu numeru przy zmianie nazw elementów
konwersja danych
TFormatBoolean typ wyliczeniowy, określający format wartości logicznej, po konwersji na łańcuch znaków
TFormatInteger typ wyliczeniowy, określający format liczby całkowitej, po konwersji na łańcuch znaków
TFormatFloat typ wyliczeniowy, określający format liczby zmiennoprzecinkowej, po konwersji na łańcuch znaków
TFormatCurrency typ wyliczeniowy, określający format wartości walutowej, po konwersji na łańcuch znaków
TFormatString typ wyliczeniowy, określający wielkość znaków w łańcuchu, po konwersji
TFormatPoint typ wyliczeniowy, określający format współrzędnych punktu, po konwersji na łańcuch znaków
TFormatBuffer typ wyliczeniowy, określający ilość bajtów w jednej linii, po konwersji bufora na łańcuch znaków
TFormatStream typ wyliczeniowy, określający ilość bajtów w jednej linii, po konwersji zawartości strumienia na ciąg znaków
typy proceduralne
TStoreRefElementProc typ metody dodającej referencjonowane elementy do pomocniczej listy
klasy
ETSInfoFileException klasa wyjątku, wykorzystywana przez całą bibliotekę do obsługi plików TreeStructInfo
copyright © furious programming 2013—2018