TComment linia 48, TSInfoTypes.pp

type TComment = array [TCommentType] of String;

Typ macierzy, służącej do przechowywania komentarzy deklaracji i definicji atrybutu lub węzła.

Wykorzystywana jest do deklaracji pól klas pojedynczego atrybutu lub węzła, do przechowywania komentarzy ich deklaracji i definicji. Odpowiednie właściwości tych klas pozwalają na modyfikację zawartości macierzy, a także na pobranie z niej wartości danego komentarza.

Jest to macierz jednowymiarowa, indeksowana typem TCommentType.

typ określa
ctDeclaration komentarz deklaracji atrybutu lub węzła
ctDefinition komentarz definicji referencjonowanego atrybutu lub referencjonowanego węzła

Typ ten wykorzystywany jest m.in. w klasach TTSInfoAttribute i TTSInfoNode do deklaracji pól przechowujących komentarze elementów, jak również w funkcji Comment, zwracającej na podstawie łańcuchowych parametrów macierz typu TComment.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018