TExportFormat linia 55, TSInfoTypes.pp

type TExportFormat = (efTextTree, efBinaryTree);

Typ wyliczeniowy, określający format eksportowanego drzewa do pliku docelowego.

typ oznacza
efTextTree eksport drzewa z pamięci do pliku docelowego w formie tekstowej
efBinaryTree eksport drzewa z pamięci do pliku docelowego w formie binarnej

Wykorzystywany jest przez metody ExportTreeToFile oraz ExportTreeToStream, służące do eksportu drzewa z pamięci do osobnego pliku lub obiektu strumienia. Określa formę zawartości pliku lub strumienia docelowego — formę tekstową lub binarną.

copyright © furious programming 2013—2018