TFormatBoolean linia 72, TSInfoTypes.pp

type TFormatBoolean = (fbLongTrueFalse, fbLongYesNo, fbLongOnOff, fbShortTrueFalse, fbShortYesNo, fbNumerical);

Typ wyliczeniowy, określający format wartości logicznej po konwersji na ciąg znaków.

format wartość dla True wartość dla False
fbLongTrueFalse 'True' 'False'
fbLongYesNo 'Yes' 'No'
fbLongOnOff 'On' 'Off'
fbShortTrueFalse 'T' 'F'
fbShortYesNo 'Y' 'N'
fbNumerical '1' '0'

Wykorzystywany jest przez funkcje konwersji wartości logicznej na łańcuch znaków i odwrotnie, odpowiednio przez BooleanToValue i ValueToBoolean. Typ ten używany jest także do indeksowania macierzy BOOLEAN_VALUES, zawierającej ciągi tekstowych odpowiedników wartości logicznych w danym formacie.

copyright © furious programming 2013—2018