TFormatCurrency linia 76, TSInfoTypes.pp

type TFormatCurrency = (fcUnsignedPrice, fcSignedPrice, fcUnsignedExchangeRate, fcSignedExchangeRate);

Typ wyliczeniowy, określający format wartości walutowej po konwersji na łańcuch znaków.

typ precyzja oznacza
fcUnsignedPrice dwie cyfry po przecinku format cenowy bez znaku
fcSignedPrice format cenowy ze znakiem
fcUnsignedExchangeRate cztery cyfry po przecinku format giełdowy bez znaku
fcSignedExchangeRate format giełdowy ze znakiem

Wykorzystywany jest przez funkcję CurrencyToValue, służącą do konwersji wartości walutowej na łańcuch znaków, w procesie zapisu liczby typu Currency jako wartości atrybutu.

copyright © furious programming 2013—2018