TFormatInteger linia 73, TSInfoTypes.pp

type TFormatInteger = (fiUnsignedDecimal, fiSignedDecimal, fiHexadecimal, fiOctal, fiBinary);

Typ wyliczeniowy, określający format liczby całkowitej po konwersji na łańcuch znaków.

typ system liczbowy
fiUnsignedDecimal dziesiętny bez znaku
fiSignedDecimal dziesiętny ze znakiem
fiHexadecimal heksadecymalny
fiOctal oktalny
fiBinary binarny

Wykorzystywany jest przez metodę IntegerToValue, służącą do konwersji liczby całkowitej na łańcuch znaków, w procesie zapisu liczby jako wartości atrybutu. Typ ten używany jest także do indeksowania macierzy INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES, INTEGER_PASCAL_SYSTEM_PREFIXES oraz INTEGER_MIN_LENGTHS, zawierających informacje potrzebne do procesu konwersji.

copyright © furious programming 2013—2018