TFormatPoint linia 78, TSInfoTypes.pp

type TFormatPoint = (fpUnsignedDecimal, fpSignedDecimal, fpHexadecimal, fpOctal, fpBinary);

Typ wyliczeniowy, określający format współrzędnych punktu po konwersji na łańcuch znaków.

format system liczbowy współrzędnych
fpUnsignedDecimal decymalny bez znaku
fpSignedDecimal decymalny ze znakiem
fpHexadecimal heksadecymalny
fpOctal oktalny
fpBinary binarny

Wykorzystywany jest w funkcji PointToValue, służącej do konwersji współrzędnych punktu na łańcuch znaków, w procesie zapisu punktu jako wartości atrybutu. Używany jest także do indeksowania macierzy POINT_SYSTEMS, zawierającej elementy typu wyliczeniowego TFormatInteger, określające system liczbowy wartości koordynatów.

copyright © furious programming 2013—2018