TFormatStream linia 80, TSInfoTypes.pp

type TFormatStream = (fs8BytesPerLine = 8, fs16BytesPerLine = 16, fs32BytesPerLine = 32, fs64BytesPerLine = 64);

Typ wyliczeniowy, określający liczbę bajtów przypadających na każdą linię wartości po konwersji zawartości strumienia na łańcuch znaków.

format ilość bajtów na linię ilość znaków na linię
fs8BytesPerLine 8 16
fs16BytesPerLine 16 32
fs32BytesPerLine 32 64
fs64BytesPerLine 64 128

Wykorzystywany jest przez procedurę BufferToValue (po rzutowaniu na typ TFormatBuffer), służącą do konwersji dowolnego bufora (także strumienia) na łańcuch znaków, w procesie zapisu bufora lub strumienia jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018