TFormatString linia 77, TSInfoTypes.pp

type TFormatString = (fsOriginal, fsLowerCase, fsUpperCase);

Typ wyliczeniowy, określający wielkość znaków w łańcuchu po konwersji.

format oznacza
fsOriginal pozostawienie łańcucha w niezmienionej postaci
fsLowerCase zmniejszenie wszystkich liter w łańcuchu
fsUpperCase zwiększenie wszystkich liter w łańcuchu

Wykorzystywany jest w funkcji StringToValue, służącej do modyfikacji wejściowego łańcucha znaków z parametru, przed jego zapisaniem jako wartości atrybutu. Łańcuch może zostać zapisany w niezmienionej postaci, albo wszystkie jego litery mogą zostać zmniejszone lub zwiększone.

copyright © furious programming 2013—2018