TPathComponent linia 58, TSInfoTypes.pp

type TPathComponent = (pcAttributeName, pcAttributePath);

Typ wyliczeniowy, określający element ścieżki atrybutu do ekstrahowania.

typ oznacza
pcAttributeName wyodrębnienie samej nazwy atrybutu
pcAttributePath ekstrakcję pełnej ścieżki wraz z separatorem poprzedzającym nazwę atrybutu

Typ ten wykorzystywany jest jedynie przez funkcję ExtractPathComponent, służącą do wyodrębnienia zadanej części ścieżki do atrybutu. Określa część łańcucha do ekstrakcji — pełną ścieżkę atrybutu (bez jego nazwy) lub samą nazwę atrybutu.

copyright © furious programming 2013—2018